In India werden een berin en haar jongen aangevallen op hun zoektocht naar water. In periodes van droogte wagen de beren zich in het gevaarlijk gebied van de tijgers. Maar deze tijger zal toch twee keer nadenken voor ze nog eens een berenwelp viseert.