Renaud Hardy is schuldig aan twee moorden, verkrachting met foltering en twee moordpogingen. Daarvoor kreeg hij donderdag een levenslange gevangenisstraf, die het openbaar ministerie had gevorderd.

Renaud Hardy is woensdag schuldig verklaard aan de moord op Linda Doms (52) en op Maria Walschaerts (82), en verkrachting met foltering. Daarnaast werd hij schuldig bevonden aan twee moordpogingen, te weten op actrice Veerle Eyckermans en dokter Annie H..

Het Openbaar Ministerie heeft donderdagochtend levenslang gevraagd, en zelfs dat volstond niet voor advocaat-generaal Alexandra Van Kelst. ‘Er is geen enkele verzachtende omstandigheid’, klonk het. ‘Niets weegt op tegen de ernst en de veelheid aan feiten die Hardy pleegde.’

Om 10.15 uur ging de jury in beraad over de strafmaat voor Hardy. Enkele uren later kreeg hij die te horen: levenslang. Hij werd ook uit zijn burgerrechten ontzet en hij moet ook gerechtskosten betalen, iets meer dan 168.000 euro, plus onder meer een bijdrage aan een fonds voor slachtoffers van geweld.

Geen verzachtende omstandigheden

Hardy’s advocaat Frédéric Thiebaut had de jury gevraagd om rekening te houden met enkele elementen die in het voordeel van Hardy spreken. Een van die elementen was de persoonlijkheid van Hardy, waar hij niet aan kan doen. Ook zijn Parkinson was een element. Thiebaut sprak zich niet uit over een voorstel van een straf, maar de jury en het hof zijn dus de openbaar aanklager gevolgd.

Volgens Jef Vermassen is deze uitspraak bovendien van een grote 'symbolische meerwaarde op deze Vrouwendag'.

Hardy wordt ook ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van 15 jaar. Nadien kan hij een eerste keer vragen om vervroegd vrij te komen. De voorzitter drukte de hoop uit dat hij die tijd zou gebruiken om over zijn daden na te denken.

Tijdens de voorlezing van de beslissing keek Hardy verschillende keren indringend het publiek in. Verderop volgden ook gebaren, zoals naar zijn oor wijzen om aan te geven dat het publiek naar de voorzitter moet luisteren of de hand opsteken.