Renaud Hardy: ‘Ik begrijp uw woede’
Renaud Hardy. Foto: Photo News
Op het proces-Hardy heeft elke partij woensdag de kans gegeven een repliek te geven op de pleidooien van dinsdag. Ook Hardy zelf kwam aan het woord. Vervolgens gingen de jury en het hof in beraad om de schuldvragen te beantwoorden.

Op de twaalfde en voorlaatste procesdag rond de 55-jarige Hardy heeft de moordenaar na de replieken van alle partijen het laatste woord gekregen. Zijn grootste bekommernis bleek dat hij nooit meer in de gevangenis wil zitten. ‘Ik zal de mensen maximaal proberen vergoeden, maar stuur me alstublieft niet terug naar de gevangenis’, klonk het. Hardy zei dat hij mensen vermoord en afgeslacht heeft, maar voegde eraan toe: ‘Kunt ge geloven dat ik geen moordenaar ben?’ Daarna begon hij weer over zijn medicatie voor parkinson en zijn cocaïnegebruik.

Hardy richtte zich ook tot de nabestaanden, en ook rechtstreeks tot de kleindochter van Maria Walschaerts. ‘Wat een ravage. Ik heb alle begrip voor uw woede. Ik kan begrijpen welk leegte u meemaakt, elke dag, elk uur, elke minuut.’

Frédéric Thiebaut, Hardy's advocaat, had dinsdag duidelijk gemaakt dat hij bij zijn cliënt een geestesstoornis ziet en een internering gepast vond. Advocaat Jef Vermassen mocht daar woensdag als eerste een repliek op geven. ‘Je mag geen risico’s nemen met seriemoordenaars, met iemand die zo gevaarlijk is’, aldus Vermassen. De advocaat vroeg de jury om de slachtoffers en hun nabestaanden rust te gunnen. ‘Maar gun uzelf ook rust, juryleden. Als u denkt dat het na een internering afgelopen is, dan vergist u zich. Op vakantie ga je denken: hadden we hem niet beter ...’

‘Sadist en psychopaat’

Ook advocaat Jos Vander Velpen verdedigde vervolgens dat Renaud Hardy volledig toerekeningsvatbaar is. ‘Hij hoort als sadist en psychopaat die seriemoorden pleegt niet thuis in een instelling. In de gevangenis heeft Hardy ook het recht op gezondheid, want daar is een basiswet van kracht. Ik hoop dat er dan na vijf of tien jaar een woord van spijt uit zijn mond zal rollen.’

In haar repliek waarschuwde openbare aanklager Alexandra Van Kelst op haar beurt de jury voor de consequenties van hun eventuele beslissing om Hardy te interneren. ‘Die schuldvragen over verkrachting, moord en moordpoging zullen gevolgd worden door een bijkomende vraag. Als u ingaat op de vraag van meester Thiebaut, moet u neen antwoorden op de vraag of Hardy schuldig is aan de moorden op Walschaerts en Doms en de twee moordpogingen. Dat is de consequentie van wat men vraagt van de zijde van de verdediging.’

‘Emotionele chantage’

Advocaat Frédéric Thiebaut stelde in zijn repliek vast dat de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie aan bangmakerij doen. Hij had het over ‘emotionele chantage’. ‘Ik hoor hier zeggen dat de jury het, zogezegd volgens de verdediging, de slachtoffers en nabestaanden toch niet mag aandoen Hardy niet schuldig te verklaren’, aldus Thiebaut. ‘Maar ik zeg net dat het vast staat dat hij die feiten gepleegd heeft. Ik vraag niet om hem er vantussen te nemen.’ Thiebaut vroeg nogmaals de internering van zijn cliënt.

Omstreeks 12.30 uur trokken de vijf vrouwen en zeven mannen van de volksjury zich met de drie rechters terug om zich te beraden over de 25 schuldvragen. Donderdag zal dan openbare aanklager Alexandra Van Kelst haar straf vorderen, waarna meester Thiebaut nog een laatste keer mag pleiten.