Kritiek op financiering nieuwe erfbelasting
Foto: pn

De hervorming van de erfbelasting wordt gefinancierd met onzekere inkomsten. Maar dat is niet erg, zegt minister Tommelein.

De Vlaamse regering heeft 139 miljoen euro uitgetrokken om de lasten op erfenissen te verlagen. De regering rekent erop dat de minderinkomsten gedeeltelijk worden gecompenseerd door fiscale regularisatie van zwart geld. Maar de Inspectie van Financiën merkt op dat die compensatie niet als een zekerheid mag worden beschouwd. De kritiek lekte uit via De Tijd.

Het punt is volgens de Inspectie dat de kostprijs van de lagere erfbelasting zeker en permanent is, terwijl dat voor de fiscale regularisatie niet het geval is. Die inkomsten zijn onzeker en tijdelijk. Op termijn vallen de inkomsten uit de regularisatie weg.

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) zegt dat daarmee rekening is gehouden. De Vlaamse begroting kan over een paar jaar de minderinkomsten van de erfbelasting ook zonder de compensatie dragen. ‘De rekening klopt. Er is genoeg geld voorzien in de meerjarenbegroting. Wij liberalen vinden dat je een belasting kan verlagen zonder andere belastingen te verhogen’, schrijft zijn woordvoerster op Twitter.

Dat is een reactie op kritiek van SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. Hij zegt dat de nieuwe erfbelasting volgens de Inspectie van Financiën op ‘fiscaal drijfzand’ steunt. En hij geeft meteen een tip. Het aanpakken van ontsnappingsconstructies kan voor extra ‘budgettaire marge’ zorgen. De socialisten hadden daarvoor in hun eigen erfbelasting-voorstel gepleit. Een eenvoudige maatregel was bijvoorbeeld geweest om de schenkbelasting gelijk te trekken met de erfbelasting. Nu worden veel erfenissen voor het overlijden weggeschonken omdat dat fiscaal aantrekkelijker is. Maar dat zou een verhoging van de schenkbelasting noodzakelijk hebben gemaakt, waar de liberalen niet voor te vinden zijn.