Waarom Amerikanen van hun wapens houden
Foto: rr

Daar wij in ons land geen andere problemen kennen dan dat Karen Damen bezig is een plaat te maken, staan de kranten dezer dagen weer eens vol over Amerika. En als altijd wanneer er over onderhavig oord van verderf, analfabetisme en onrecht wordt gepraat of geschreven, gebeurt dat vanzelfsprekend op een gillerige toon van verontwaardiging en ongeloof.

In België, waar op brede schaal serieus genomen intellectuelen de godsdienstvrijheid willen afschaffen, bestaat met name hevig onbegrip omdat heel wat Amerikanen kennelijk nog steeds de neiging hebben ...