Colruyt blijft schuldig aan illegale tabaksreclame
Colruyt mag geen kortingen op sigaretten geven, zegt de rechter. Foto: An Nelissen

Het Brusselse hof van beroep heeft de Colruyt-warenhuizen maandag veroordeeld tot een geldboete van 270.000 euro omdat ze zich schuldig hebben gemaakt aan illegale reclame voor tabakswaren. In mei 2013 had de Brusselse correctionele rechtbank het bedrijf al tot een boete veroordeeld, waartegen het in beroep was gegaan. Daar kreeg Colruyt nu ongelijk.

Volgens het hof van beroep overtrad de nv Etablissementen Frans Colruyt het verbod op tabaksreclame op vier manieren: door tabak te verkopen onder de prijs die op de fiscale zegels staat, door hoeveelheidskortingen te geven, door op bepaalde data extra kortingen te geven en door de zogenaamde ‘kampkortingen’ die aan jeugdbewegingen werden toegekend.

De advocaten van Colruyt voerden aan dat de prijs van een product onderdeel uitmaakt van de verkoop en niet beschouwd kon worden als reclame. De prijs op de fiscale zegels was volgens de verdediging bovendien de maximumprijs, die gebruikt werd om de accijnzen vast te leggen.

‘Een detailhandelaar mag de tabaksproducten niet tegen een hogere prijs verkopen omdat de staat dan inkomsten zou mislopen’, aldus de  verdediging. ‘Wie onder die prijs verkoopt, snijdt alleen in zijn eigen winstmarge maar doet niets illegaals.’

Minimumprijs

Nog volgens de verdediging mocht de overheid geen minimumprijs opleggen omdat dat in zou gaan tegen de regels van de Europese Unie, meer bepaald het vrij verkeer van goederen en de vrije mededinging. Het Europees Hof van Justitie oordeelde echter dat de Belgische regeling, waarbij detailhandelaars geen tabaksproducten mogen verkopen onder de prijs die de fabrikant of importeur op de fiscale zegel heeft gezet, niet in overtreding was met de Europese regels.