Volgens oppositiepartij CL-VLD heeft de burgemeester te vroeg victorie gekraaid en mag het schepencollege toch niet zelf beslissen over uitgaven tot 8.500 euro.

Toen de gemeenteraad in juli 2016 Haaltert een eerste keer onbestuurbaar verklaarde, werd meteen ook het exploitatiebudget op nul gebracht. Dat is het budget voor zogenaamde opdrachten van dagelijks bestuur. Elke uitgave die het schepencollege plande, moest daardoor eerst het fiat krijgen van de gemeenteraad.

Na de onbestuurbaarheid in november werd al eens een punt op de agenda van de gemeenteraad gezet met het voorstel om het college weer zelf te laten beslissen over uitgaven tot 30.000 euro, maar dat werd weggestemd.

Vorige maandag werd een amendement van burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) daarentegen wel goedgekeurd om het college opnieuw uitgaven te laten doen tot 8.500 euro zonder daarvoor eerst goedkeuring nodig te hebben van de gemeenteraad.

Maar volgens CL-VLD werd te vroeg victorie gekraaid. “Het agendapunt over de aankoop van werkkledij via een raamcontract, waarop het amendement werd ingediend, werd niet goedgekeurd en dus was het een maat voor niets”, zegt raadslid Roger Coppens. Ook raadslid Peter De Smet had bedenkingen. “Niet alleen verliep de stemming chaotisch, waarbij niemand goed leek te weten waarover het ging, maar er was ook geen rechtstreeks verband tussen het eigenlijke agendapunt en het amendement. Dat is onwettig, dus kon niet worden beslist over het amendement. Alles blijft dus bij het oude.”

“We stemden tegen omdat we pleiten om voor alle zaken die lokaal kunnen worden gekocht zich eerst tot de handelaars van de eigen gemeente te wenden. Daarom stelde ik voor om een charter tussen de middenstand en het gemeentebestuur aan te gaan om die visie vast te leggen, wat principieel werd goedgekeurd.”

Baeyens reageert strijdvaardig. “Teleurstellend dat ze nog steeds de gemeente willen blokkeren. We zijn nog altijd van plan om ervoor te zorgen dat het college opnieuw zelf uitgaven kan doen zonder goedkeuring van de gemeenteraad in het algemeen belang. Maar er komen nog gemeenteraden. Ik blijf dus positief.”