Karin Heremans stopt met politiek
Karin Heremans Foto: © Alexander Meeus

Op de Antwerpse Open VLD-lijst zal in oktober niét de naam van Karin Heremans prijken. De bekende directrice van het Antwerpse Atheneum neemt afscheid van de gemeentepolitiek, om meerdere redenen.

Ze werd nochtans getipt als mogelijke nummer twee op de Antwerpse Open VLD-lijst, maar Karin Heremans is vastbesloten. Ze komt niet op bij de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Ik heb er weken over nagedacht, alle voordelen en nadelen afgewogen, en deze beslissing voelt juist’, aldus Heremans. De Antwerpse directrice lichtte vandaag lijsttrekker Philippe De Backer, haar politieke ‘mentor’ Annemie Turtelboom, nationaal voorzitster Gwendolyn Rutten en Antwerps voorzitter Joost Germis in. Ook in de Antwerpse gemeenteraad zal Heremans straks niet gaan zetelen - ze is in theorie de opvolgster van Annemie Turtelboom, die naar de Europese Rekenkamer vertrekt, maar laat het zitje aan partijgenoot Axel Polis.

‘Praktische en deontologische redenen geven de doorslag’, legt Karin Heremans uit. ‘Vooreerst heb ik té weinig tijd om de politiek er nog bij te nemen, puur qua agenda is het onmogelijk.’ Heremans is niet alleen atheneumdirectrice maar ook ‘beleidscoördinator preventie-radicalisering en polarisering’ binnen het gemeenschapsonderwijs GO!. Daarnaast leidt ze de Onderwijs-werkgroep van het Europese RAN-netwerk (Radicalisation Awareness Network), geeft ze als deradicaliserings- en depolariseringsexperte tal van vormingen en is ze actief binnen Ufungu, het deradicaliseringsnetwerk gesticht door Christophe Busch van de Kazerne Dossin.

‘Daar is onlangs het voorzitterschap van de Vlaamse expertencel onderwijs-welzijn bijgekomen, die onder Europese impuls is opgericht om bevoegdheidsdomeinen te overschrijden.’

‘Politiek is geperverteerd’

‘Vanuit mijn huidige positie bereik ik veel, over beleidsniveaus en partijgrenzen heen’, vervolgt ze. ‘Ik ben altijd een doener geweest, ik wil de samenleving ten goede veranderen, en ik heb niet het gevoel dat ik dat meer of beter vanuit de politiek zou kunnen doen.’ Integendeel, voegt Heremans toe. Het huidige politieke klimaat is zodanig gepolariseerd dat het haaks zou staan op haar discours omtrent ‘depolarisering’ om kandidaat te zijn. ‘Ik heb het al gezegd in jullie krant: het beroep is een beetje geperverteerd(Heremans zei toen ook ontgoocheld te zijn in de politiek, red.) Ik kan het deontologisch niet rijmen met de waarden die ik voorsta en dagelijks verkondig.’

Wel hoopt de directrice een stem te blijven in het publieke debat, zowel over deradicalisering als over onderwijs. ‘Ik heb nog veel te zeggen en er is bovenal nog veel werk aan de winkel. Want het is niet omdat het dreigingsniveau verlaagd is van drie naar twee, dat de problemen van de baan zijn.’ In haar jongste boek ‘Mijn kleine jihad. Gedeelde waarden voor de samenleving’ gaat ze er dieper op in.

Quid 2019? ‘Zeg nooit nooit’, luidt de stelling van Heremans, ze wil ook absoluut de banden met de Open VLD niet opblazen. Maar voorlopig is ze vastbesloten. ‘Vandaag zitten de (centrum-)rechtse partijen in de regering en de linkse partijen in de oppositie en dat voedt natuurlijk die polarisering. Men is simpelweg niet meer bezig met “verbinden”.’

Karin Heremans stopt met politiek
Foto: BELGA

Open VLD zkt. stemmenkanon

Karin Heremans, die ooit nog een SP.A-lidkaart had, werd in 2012 door toenmalig minister Turtelboom aangezocht om de liberale lijst in de Koekenstad te vervoegen. Ze kreeg de derde plaats onder Turtelboom zelf en korpschef Eddy Baelemans. Maar zowel Baelemans als Heremans raakte niet verkozen, de laatste strandde op een 888 voorkeurstemmen.

Toch werd Heremans opnieuw getipt als kanshebber voor de top-3, gezien Philippe De Backer een (zo bekend mogelijke) vrouw nodig heeft om Turtelboom te vervangen. Zij wordt het dus niet. Verwacht wordt dat de staatssecretaris binnen afzienbare tijd zijn running mate in Antwerpen voorstelt.