Centra voor ontwikkelingsstoornissen krijgen meer middelen
Minister Jo Vandeurzen Foto: BELGA

De Vlaamse regering trekt meer geld uit voor de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), die zich bezighouden met de opsporing van ontwikkelingsproblemen of een handicap bij kinderen. Zij kunnen rekenen op 900.000 euro extra, meldt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V).

De COS zijn ambulante diagnostische centra voor kinderen met of een vermoeden van ontwikkelingsvertraging of -stoornis. Ze sporen ontwikkelingsproblemen op bij baby’s en kinderen en geven advies aan ouders en aan hulpverleners.

De centra leveren daarnaast verslag af voor de aanvraag van individuele materiële bijstand, de aanvraag van een persoonsvolgend budget of als aanmelder voor de Toegangspoort Integrale Jeugdhulp.

De vier COS in Vlaanderen (Antwerpen, Leuven, Gent, Brussel) ontvangen nu in totaal 4,8 miljoen euro voor hun diagnostische activiteiten.

Eva Cloet, directeur COS Brussel: ‘Dankzij deze uitbreiding van de capaciteit zorgt de overheid ervoor dat meer kinderen sneller toegang krijgen tot betaalbare diagnostiek, waardoor ook sneller de gepaste ondersteuning en begeleiding gestart kan worden.’