Groen: ‘Leuvens klimaatneutraal verhaal moet in stroomversnelling komen’
David Dessers en Lies Corneillie Foto: hsb

David Dessers, lijsttrekker voor Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leuven, heeft zaterdag tijdens een stadscongres van zijn partij geëist ‘dat het Leuvense klimaatneutrale verhaal in een stroomversnelling komt’. Dessers deed ook voorstellen om het wonen in de universiteitsstad betaalbaarder te maken en de burger meer mogelijkheden te geven om te participeren aan het bestuur.

Om de stad sneller klimaatneutraal te maken moet er volgens Dessers enerzijds werk gemaakt worden van hernieuwbare energieprojecten zoals de plaatsing van een windturbine en zonnepanelen. Daarnaast wil Groen een sociaal energietransitiefonds van 10 miljoen euro in het leven roepen dat ingezet wordt om de woningen energiezuiniger te maken, in de eerste plaats deze die bewoond worden door kwetsbare bewoners. Leuven moet ook een circulaire stad worden waar grondstoffen in de stedelijke kringloop blijven. Dessers wil als pilootproject een gebouw realiseren waarbij alle materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

Om het wonen betaalbaar te maken moet de stad voor Groen zelf een speler worden op de huurmarkt en appartementen en kamers gaan verhuren aan kwetsbare bewoners. Daarnaast dient er werk gemaakt te worden van nieuwe woonvormen zoals Landinvestinitiatieven, waarbij een door de stad gefinancierde stichting bouwgrond niet meer verkoopt maar via erfpacht goedkoop ter beschikking stelt. Groen pleit er ook voor dat de overheid andere alternatieve woonvormen zoals wooncoöperaties, cohousing, microwonen... zou faciliteren.

Dessers gaf toe dat afscheidnemend burgemeester Louis Tobback veel betekend heeft voor de stad, maar anderzijds ook ‘verstikkend zwaar gewogen heeft op de politiek in de stad’. Nu hij van het politiek toneel verdwijnt is er ruimte om nieuwe paden te bewandelen op vlak van participatie. Dessers pleitte in dit verband voor een participatiecharter. ‘Rond de grote uitdagingen voor de stad installeren we burgerpanels die samen met experts beleidsaanbevelingen zullen kunnen doen.’ Ook de functie van burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad dient ontkoppeld.