Bankpersoneel krijgt opleiding tegen witwassen
Foto: Febelfin
De recente en verscherpte richtlijn rond antiwitwassen van geld en terrorismebestrijding heeft impact voor heel wat bankmedewerkers. Een opleiding in deze materie is dus belangrijk.

Febelfin Academy is, vanuit sectorfederatie Febelfin, het opleidingsinstituut voor de financiële sector. “Wij bieden zowel basisopleidingen als expertopleidingen voor de hele financiële sector, van banken tot beurs- en beleggingsvennootschappen”, vertelt Ann Vanlommel, managing director van Febelfin.

Richtlijn

In het kader van de nieuwe richtlijn, lanceerde Febelfin Academy een nieuwe opleiding rond antiwitwassen van geld en het bestrijden van terrorisme. “Een materie die heel veel medewerkers uit onze sector aanbelangt. Voor zowel medewerkers die rechtstreeks in contact komen met klanten als voor backofficediensten, is de wetgeving van toepassing.”

De richtlijn impliceert dat het bankpersoneel bijvoorbeeld alert moet zijn voor atypische en opvallende transacties. Hieronder vallen bijvoorbeeld transacties met bepaalde landen. Of situaties zoals van iemand waarbij plots regelmatig grote sommen op de rekening verschijnen.

Intussen is de antiwitwassenrichtlijn al aan zijn vierde editie toe. “In die verscherping geldt nog meer een risicogebaseerde aanpak. Daarnaast moeten instellingen ook de identiteit achterhalen van de zogenaamde uiteindelijk begunstigde met wie ze zakendoen”, stelt Vanlommel. De impact van de richtlijn is groot. In 2016 werden er zowat 27.000 meldingen gedaan bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking. “75 procent daarvan kwamen van de financiële sector”, benadrukt ze.

>

>

>