‘Breng mensensmokkelaars voor internationaal tribunaal’
Een boot met vluchtelingen voor de Libische kust. Foto: AFP

Omdat internationale mensensmokkelaars veelal opereren vanuit landen zonder rechtstaat zoals Libië en Syrië of vanuit landen buiten de Europese Unie blijven zij buiten schot. Belgische politici pleiten daarom voor een internationaal tribunaal om hen aan te pakken.

‘Opsporingsdiensten krijgen steeds beter in beeld wie de leiders zijn van grote georganiseerde bendes die zich bezig houden met mensensmokkel en criminaliteit tegen migranten. Niet zelden bevinden zij zich buiten de greep van opsporingsdiensten’, stelt Open Vld-senator Martine Taelman, die samen met Sabine de Bethune (CD&V) en Bert Anciaux (SP.A) een resolutie indiende voor de oprichting van een internationaal tribunaal ter bestraffing van mensensmokkel en uitbuiting van vluchtelingen. In Nederland werd deze week een voorstel in die zin van D66 unaniem goedgekeurd.

‘Met deze resolutie nemen we de mensensmokkelaars die opereren vanuit landen waar de rule of law afwezig is in een dubbele tang. Naast daadwerkelijke strafrechtelijke vervolging via een internationaal tribunaal worden ook hun winsten in het vizier genomen’, legt Anciaux uit. Dat laatste wil de resolutie doen via vermogenstracering.

Ook de seksuele en economische uitbuiting van vluchtelingen wordt geviseerd door het voorstel. ‘Mensen zonder papieren blijven bovenal steeds mensen die recht hebben op internationale bescherming tegen elke vorm van misbruik’, besluit Anciaux.