Nu Batibouw van start is gegaan en daarnaast ook de isolatienormen in België kritisch worden bekeken, laait de discussie over milieuvriendelijkheid hoog op. 'De ideale wereld' toont dat de deelnemers van 'Debation Island' zich niet laten kennen.