Er zitten zware metalen in uw e-sigaret
Foto: Lemmens Raymond
Zowat elk aspect van de e-sigaret moet het tegenwoordig ontgelden. Nicotine is ongezond, net als de smaakstoffen en nu zijn er aanwijzingen dat ook het apparaatje zelf de gezondheid kan schaden.

Onderzoek aan de Amerikaanse Johns Hopkins University heeft uitgewezen dat er bij de verhitting van de vulvloeistof giftige metalen vrijkomen. De metingen gebeurden met verschillende apparaatjes van 56 ‘vapers’. De concentratie van vijftien metalen werd gemeten, zowel in de onverwarmde vulling als in de verwarmde vloeistof en in de aerosols, de zwevende vaste en vloeibare deeltjes die ingeademd worden. De concentraties bleken sterk te verschillen per fase. In de aerosols (hetgeen er toe doet) en in de verwarmde vloeistof zat meer (soms veel meer) metaal dan in de nog ongebruikte vulling. De concentraties verschilden overigens sterk van merk tot merk.

Lood is grootste gevaar

Vooral de aanwezigheid van nikkel, chroom, lood, mangaan en arseen doet de wenkbrauwen fronsen. Dat zijn metalen die erg giftig kunnen zijn. Bij sommige apparaten werden er zorgbarende hoeveelheden van gemeten. In de geanalyseerde aerosols werd tot 27 microgram lood per kubieke meter gemeten. Ter vergelijking: in Europa geldt een jaargrenswaarde van 0,5 microgram per kubieke meter lucht. Lood is een neurotoxine dat een zware impact kan hebben op het zenuwstelsel van foetussen en kinderen (die secundair meevapen). Bij volwassenen kan het metaal de hart- en bloedvaten en de nieren schaden. Omdat lood moeilijk door het lichaam verwijderd wordt, is elke onnodige blootstelling te vermijden.


De wetenschappers waarschuwen ook voor de aanwezigheid van ‘essentiële metalen’, zoals ijzer, mangaan, zink en koper. Dat zijn elementen die ons lichaam nodig heeft en die we opnemen via de voeding, maar die schadelijk kunnen zijn als we ze inademen.
Ondanks de opstapeling van verontrustende data wordt nog steeds verondersteld dat de e-sigaret een pak minder schadelijk is dan de klassieke sigaret. Als we bij de metalen blijven: gewone rook bevat cadmium, dat onder meer longkanker kan veroorzaken. In de e-sigaretten waren de concentraties cadmium zeer laag. Maar het is niet omdat ze minder schadelijk zijn, dat e-sigaretten onschadelijk zijn, blijkt studie na studie. Het is vooral verontrustend dat heel wat jongeren, die voorheen nooit gerookt hebben, beginnen met vapen.