Tommelein over energiepact: ‘Federale regering moet nu nodige stappen zetten’
Bart Tommelein (Open VLD). Foto: Photo News

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) reageert positief op het feit dat iedereen inzage krijgt in de nieuwe studie over de kernuitstap. Volgens Tommelein liggen de resultaten van die studie ‘in lijn met eerdere studies’ en is het nu aan de federale regering om ‘de nodige stappen te zetten’.

Uit de studie die de federale regering heeft besteld, blijkt volgens minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) dat de kernuitstap elk gezin 15 euro per jaar zou kosten, zonder btw. Woensdag aarzelde minister Marghem nog om de studie vrij te geven, maar nu zal die inzage er toch komen. Zo zullen de gegevens aan het parlement en de deelstaten worden bezorgd.

Premier Charles  Michel (MR) maakte donderdag in de Kamer bekend dat de nieuwe studie wel degelijk overgemaakt zal worden aan het parlement en aan de deelstaten. De federale regering bestelde de bewuste studie nadat N-VA op de rem ging staan in de discussie over het energiepact. De Vlaams-nationalisten vrezen voor de bevoorradingszekerheid en de energieprijs als de kerncentrales daadwerkelijk in 2025 sluiten.

De studie lag donderdag al, samen met andere studies (van PWC en van het Planbureau), op de tafel van het kernkabinet. Michel herhaalde ook dat hij zo snel mogelijk een beslissing wil over een energiepact, in elk geval nog dit jaar. Dat zei hij na vragen van Karin Temmerman (SP.A), Kristof Calvo (Groen) en Karine Lalieux (PS).

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) vindt het alvast een goede zaak dat iedereen de studie zal kunnen inkijken. Volgens hem liggen de resultaten ook in lijn met eerdere studies. De liberale minister vraagt de federale regering snel de volgende stappen te zetten om te komen tot een echt energiepact. ‘Ik moedig hen aan om niet te treuzelen, we moeten vooruit met het energiepact.’

Volgens Tommelein staat Vlaanderen zeker klaar om haar deel te doen en te zorgen voor voldoende hernieuwbare energie. ‘De prognoses van het Vlaams Energie Agentschap (VEA), die ik ook bezorgd heb aan minister Marghem, tonen aan dat de doelstellingen uit het energiepact zeker haalbaar zijn tegen 2030’, aldus Tommelein.

Zo wijzen de prognoses voor Vlaanderen alleen op 6,7 GW aan geïnstalleerd vermogen zonne-energie tegen 2030, terwijl in het energiepact sprake is van een doelstelling van 8GW. En op het vlak van windenergie tonen de prognoses voor Vlaanderen 2,5 GW geïnstalleerd vermogen tegen 2030, terwijl het energiepact 4,2 GW vooropstelt.