Alleenstaande ouder moet korting op onroerende voorheffing krijgen
Foto: pixabay

Het is ongrondwettelijk dat een alleenstaande ouder in Brussel geen korting krijgt op de onroerende voorheffing. Dat stelt het Grondwettelijk Hof donderdag in antwoord op een prejudiciële vraag van de rechtbank van eerste aanleg. Ook in Vlaanderen speelt het probleem.

Ex-partners die om beurt voor de kinderen zorgen, worden niet op een gelijke manier behandeld bij de toekenning van sociale en fiscale voordelen. Zo kan een alleenstaande ouder in Brussel geen vermindering op de voorheffing van zijn onroerend goed krijgen, ook al zijn de kinderen de helft van de tijd bij hem of haar. Een Brusselse alleenstaande vader trok daarom naar de rechtbank, die op haar beurt te rade ging bij het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelt nu dat artikel 10 en 11 van de Grondwet, die discriminatie tegengaan, geschonden worden.

Het probleem gaat breder dan de Brusselse zaak die voor het Grondwettelijk Hof kwam. Zo gaat in Vlaanderen ook de korting op de waterfactuur integraal naar de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn. De andere krijgt niets.

SP.A diende vorige maand nog een voorstel van decreet in om het probleem op te lossen. Dat werd niet gestemd omdat er naar een consensus over alle partijen heen wordt gezocht.