De grootscheepse politieactie aan het Sint-Denijsplein in Vorst is afgelopen en de veiligheidszone is opgeheven. Dat meldt de woordvoerster van de federale politie. Het onderzoek gebeurt in de nasleep van de aangifte van een moord.

Rond 8 uur donderdagmorgen legde een man van Poolse origine een verwarrende verklaring af bij een sociaal werker over zogezegde bedreigingen in de buurt van het Sint-Denijsplein in Vorst. Uit verder onderzoek van de lokale politie van Brussel Zuid werd geconcludeerd dat in dezelfde buurt een moord zou kunnen gepleegd zijn, en dat er zich mogelijks gewapende mannen in een woning bevonden.

De politie besloot geen enkel risico te nemen en stelde uit voorzorg een ruime veiligheidsperimeter in. Er werd eveneens bijstand gevraagd van de federale politie. De gebouwen waarin er mogelijks criminele feiten zouden zijn gepleegd of waar er zich mogelijks gewapende personen zouden bevinden, werden grondig doorzocht. Deze zoeking nam enige tijd in beslag.

Uiteindelijk heeft de politie niets verdachts kunnen aantreffen en werd de veiligheidsperimeter iets na 15 uur opgeheven.

Een tijdlang was sprake van een man die gewapend over straat zou gelopen hebben, maar dat kon niet bevestigd worden.