Collectief ontslag kan ook zwangere vrouwen treffen
Foto: Photo News

Zwangere werkneemsters genieten weliswaar extra bescherming, maar kunnen toch hun job verliezen in geval van collectief ontslag. De zwangerschap zelf mag geen reden zijn. Dat zegt het Europees Hof van Justitie donderdag in een arrest.

De werkgever moet hen wel op de hoogte brengen van de redenen en de objectieve criteria die zijn gehanteerd bij de ontslagronde, klinkt het.

De zaak was voor het Hof gekomen nadat een Spaanse vrouw in 2013 werd ontslagen door de Spaanse bank Bankia en naar de rechter stapte. De bank kreeg in eerste aanleg gelijk, maar in beroep vroeg de hoogste rechter van Catalonië het Europees hof om advies over de Europese richtlijn.

Die richtlijn verbiedt het ontslag van zwangere vrouwen tot het einde van het zwangerschapsverlof, behalve in uitzonderingsgevallen. Het Hof in Luxemburg oordeelt nu dat als in een nationale regeling is opgenomen dat ook zwangere werkneemsters bij collectief ontslag hun baan kunnen verliezen, dat is toegestaan.

Lidstaten kunnen er wel voor kiezen extra bescherming voor zwangeren in te bouwen, aldus het Hof.