Gatz dringt aan op respect voor culturele organisaties
Foto: BART DEWAELE

Vlaams Cultuurminister Sven Gatz vraagt de politie om respectvol om te gaan met culturele organisaties en verenigingen. ‘En niet zo brutaal en gewelddadig zoals dat bij de inval bij Globe Aroma het geval was.’

Globe Aroma omschrijft zichzelf als ‘een Open Kunstenhuis in Brussel, een laagdrempelige artistieke vrijplaats waar vluchtelingen en asielzoekers, Brussel(aars), de wijk(bewoners), de migratiesector en het kunstenveld samenkomen.’

Vrijdagnamiddag kreeg de vzw het bezoek van de Brusselse politie en aantal controlediensten, onder meer van de FOD Financiën. Die voerden een inspectie uit in het kader van de vzw-wetgeving. De politie en de diensten controleerden daarbij ook een aantal aanwezigen en medewerkers. Een tiental van hen bleek geen identiteitspapieren te kunnen voorleggen. Zeven mensen werden opgepakt.

Recht op controle

Volgens Gatz ging het om een actie in het kader van het Kanaalplan en lag het initiatief bij de federale gerechtelijke politie. Hij erkent dat de diensten het recht hebben om controles uit te voeren, ook bij culturele organisaties of verenigingen. Maar hij dringt aan op respect. ‘Principes als transparantie, proportionaliteit en professionaliteit dienen bij alle inspecties - ook door politie en sociale inspecties - hoog gehouden te worden’, benadrukt hij maandag.

Het kan volgens de minister niet de bedoeling zijn dat cultuurhuizen of verenigingen de identiteit van hun bezoekers dienen na te gaan, noch dat de politie in het kader van een assistentie bij een sociale inspectie doelgericht overgaat tot het aanhouden of uitwijzen van mensen die geen geldige verblijfspapieren kunnen voorleggen.

De minister gaat zijn boodschap naar eigen zeggen bezorgen aan de ministers van Binnenlandse Zaken, Werk, Sociale Zaken en Bestrijding van Sociale Fraude. Hij wil met hen in dialoog gaan.