Martin Schulz haakt af
Sigmar Gabriel (r.) en Martin Schulz tijdens de coalitiegesprekken. Gabriel verwijt Schulz nu ‘woordbreuk’. Foto: AP

Onder druk van de toenemende kritiek, heeft Martin Schulz beslist toch maar geen minister van Buitenlandse Zaken te worden.

SPD-voorzitter Martin Schulz oogstte woensdag lof voor de manier waarop hij de onderhandelingen over een grote coalitie afhandelde. Hij slaagde erin niet alleen de drie ‘zware’ ministerportefeuilles Buitenlandse Zaken, Justitie en Sociale Zaken te behouden die de SPD al in de uittredende regering bekleedde, maar rijfde bovendien Financiën binnen.

Dat was de prijs die de CDU moest betalen om een regering te kunnen vormen met de sociaaldemocraten, die na hun verkiezingsnederlaag maar node over regeringsdeelname wilden praten. Voor Schulz was het de trofee waarmee hij dacht zijn partijleden over de streep te kunnen trekken om het regeerakkoord de komende weken goed te keuren.

Maar dat hij zelf ook minister van Buitenlandse Zaken wilde worden, passeerde minder vlotjes in de eigen rangen. Schulz had steeds gezegd dat hij géén minister wilde worden in een regering van Angela Merkel. Nu deed hij het plots toch. Het was al de tweede keer dat hij sinds de verkiezingen een bocht van 180 graden maakte.

Sigmar Gabriel gepasseerd?

Ook het feit dat Schulz bij die bocht rücksichtslos zijn ‘vriend’ Sigmar Gabriel opzij heeft geschoven, werd hem zwaar aangerekend. Gabriel zag begin vorig jaar af van het partijvoorzitterschap en de kandidatuur voor het kanselierschap ten voordele van Schulz, en werd minister van Buitenlandse Zaken. Schulz zou hem volgens de Duitse media beloofd hebben dat hij in de volgende regering die portefeuille zou mogen behouden. Maar uiteindelijk ‘pikte’ hij ze zelf in. Gabriel verweet hem gisteren in een interview ‘woordbreuk’, zonder dat hij evenwel zelf preciseerde welke belofte hem juist gedaan was.

In een mededeling stelde Schulz vanmiddag dat hij vooral wil dat het regeerakkoord wordt goedgekeurd. ‘Door de discussie over mijn persoon vrees ik dat die goedkeuring in gevaar gebracht wordt. Daarom zie ik er hierbij van af om lid van de regering te worden. Ik hoop tegelijkertijd dat daarmee de discussies over personeelskwesties binnen de SPD beëindigd zijn.’

Wie nu wel de post van Buitenlandse Zaken krijgt, is nog niet bekend. Sigmar Gabriel is kanshebber met stip.