Vias: Alcoholslot vermindert kans op recidive
Minister François Bellot test het alcoholslot Foto: Photo News

Het alcoholslot vermindert de kans op recidive met minstens 75 procent. Dat meldt Vias Institute daags nadat de Kamer een wetsvoorstel over de verkeersveiligheid goedgekeurd had.

Vanaf 1 juli zullen bestuurders die betrapt worden met een alcoholgehalte van 1,8 promille of meer, verplicht een alcoholslot moeten laten installeren in hun wagen. Voor recidivisten moet dat bij al een alcoholgehalte van 1,2 promille of meer.

Het alcoholslot is verbonden met de starter van het voertuig. Om te kunnen starten, moet de bestuurder eerst blazen in het toestel. Als het alcoholgehalte boven de 0,2 promille is, zal het alcoholslot verhinderen dat het voertuig kan starten. Frauderen met het toestel is erg moeilijk, want het is zo geprogrammeerd dat de bestuurder op verschillende momenten tijdens zijn rit opnieuw moet blazen.

‘Alcoholslot norm’

‘De bedoeling van de maatregel is duidelijk: voor alle autobestuurders met een te hoog alcoholgehalte zal het alcoholslot de norm zijn’, aldus minister van Mobiliteit François Bellot (MR). ‘De maatregel viseert niet de alcoholisten. Voor hen is het aangewezen dat ze zich laten behandelen voor hun verslaving en dat ze in die periode niet mogen rijden.’

‘We viseren de personen die het grootste risico vormen om een ongeval te veroorzaken. En in de meeste gevallen zijn dat sowieso al recidivisten. Een Nederlandse studie heeft uitgewezen dat wie betrapt wordt met meer dan 1,8 promille in het bloed, in de helft van de gevallen niet voor het eerst in dronken toestand met de auto rijdt’, aldus nog de minister.

Een alcoholgehalte van 1,8 promille komt overeen met 8 à 10 glazen alcohol op een korte periode van twee uur. Mensen met een alcoholgehalte van 1,5 promille of meer hebben zowat tweehonderd keer meer kans om te sterven in een ongeval dan zij die nuchter zijn, aldus VIAS.

‘Kleine groep bestuurders’

‘Deze kleine groep bestuurders brengt de verkeersveiligheid sterk in gevaar’, klinkt het bij VIAS. ‘Voor deze personen hebben de sensibiliseringscampagnes hun limieten bereikt.’

Elk jaar lopen zowat 50.000 bestuurders tegen de lamp voor alcohol achter het stuur, van wie 21 procent boven de 1,8 promille blaast. Dat betekent dat zowat 10.000 bestuurders een alcoholslot opgelegd zouden kunnen krijgen.

De nieuwe wet bepaalt dat de rechter bij een eerste betrapping met een alcoholconcentratie vanaf 1,8 promille nog kan beslissen om van de verplichting van het alcoholslot af te zien, zij het met expliciete motivering. In dat geval zal de rechter de bestaande regels voor straffen toepassen, met boetes tussen 1.600 euro en 16.000 euro en al dan niet een verval van het recht tot sturen.

De totale kost van een alcoholslot (omkaderingsprogramma, installatie en gebruik) bedraagt om en bij de 3.700 euro voor het eerste jaar. Daarna verminderen de kosten. De rechter kan beslissen om die kosten integraal of gedeeltelijk af te trekken van de boete.

Volgens VIAS sterven in België elk jaar minstens 180 mensen in het verkeer door alcohol en zijn er zowat 5.000 letselongevallen te wijten aan alcohol.