Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert opgelucht op de bevindingen in het Soedanrapport. Daarin staat dat niet met zekerheid gesteld kan worden dat Soedanezen die vanuit België worden teruggestuurd, mishandeld worden in hun thuisland. De repatriëringen zullen snel kunnen hervatten, meent Francken.

‘Een aantal belangrijke stukken uit de drie belangrijkste getuigenissen is niet waarheidsgetrouw. Die vaststelling doet ernstige twijfel ontstaan bij de rest van de getuigenis.’ Dat is volgens staatssecretaris Francken de belangrijkste bevinding in het rapport van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). ‘Goed dat de waarheid aan het licht komt. We werken verder’, zo luidt zijn reactie op Twitter.

Dat rapport was belangrijk voor Francken, want door de verhalen over gefolterde Soedanezen en een leugen over een geplande repatriëring kwam hij net voor het kerstreces zwaar onder vuur te liggen. Zijn baan leek even aan een zijden draadje te hangen, tot partijvoorzitter Bart De Wever het lot van Francken verbond aan dat van de regering.

‘Repatriëringen snel hervatten’

Volgens het CGVS ontbreekt het nodige bewijs dat er folteringen plaatsvinden in Soedan. De regering moet naar verluidt wel ‘zorgvuldig’ omspringen met repatriëringen naar het Afrikaanse land.

Het rapport maakt enkele aanbevelingen. Zo zou er bij interviews door de mensen van de identificatiemissie altijd een tolk aanwezig moeten zijn en iemand van de Dienst Vreemdelingenzaken. De deelnemers aan zo’n missie zouden goed gescreend moeten worden, wat overigens met deze Soedanese missie gebeurd is.

Het beleid moet volgens Francken niet drastisch worden bijgestuurd. De repatriëringen naar Soedan zullen snel kunnen hervatten, zegt hij. In de gesloten centra zitten nu achttien Soedanezen, van wie er vijf geen asiel hebben aangevraagd. Voor die mensen zal nu dus eerst extra gecontroleerd worden of zij bij terugkeer een risico lopen.