Economische groei hoopvol voor begroting
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Foto: AFP

De Belgische economie zal dit jaar groeien met 1,8 procent van het BBP. Zo verwacht het Federaal Planbureau in de jongste cijfers die morgen officieel worden voorgesteld. Het cijfer ligt trouwens helemaal in lijn met wat de Europese Commissie verwacht voor onze economie.

Het officiële cijfer van het Planbureau is het startschot voor een nieuwe begrotingscyclus die moet leiden tot een begrotingscontrole midden maart. Het goede nieuws is dat het groeicijfer in lijn ligt met de groei waarop de regering rekende toen ze vorig jaar de begroting opstelde.

Het blijft wel zo dat de Belgische groei achterblijft met de rest in Europa. Economen verklaren dat fenomeen doordat ons land in de crisisjaren minder diep is gezakt, waardoor de economie nu minder opleeft en dat België minder profiteerde van het lagerentebeleid van de ECB dan andere landen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wijst er bovendien ook op dat de groei een beetje achterblijft omdat ons land flink het mes zet in de uitgaven. De overheid die minder ‘consumeert’ weegt op de groei.