Handleiding bij de effectentaks
Foto: Getty Images/iStockphoto
Het federale parlement heeft de invoering van een taks op effectenrekeningen goedgekeurd. Die effectentaks wordt nog dit kwartaal van kracht. Waarover gaat het, wie moet ze betalen en hoe verloopt de procedure?

Wie moet de effectentaks betalen?

De wettekst heeft het over elke ‘natuurlijke persoon’ die ‘titularis’ is van een of meerdere effectenrekeningen met een totale waarde van minstens ...