Minder belasting voor wie in centrum woont? ‘Veel grondigere herziening nodig’
Foto: Jimmy Kets

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vindt het plan van de Vlaamse meerderheidspartijen om steden en gemeenten in de ene wijk lagere belastingen te laten heffen dan in de andere, ‘op zich wel positief’. Toch kunnen er vraagtekens geplaatst worden.

Bedoeling van de verschillende belastingregimes is om wonen in stads- of dorpskernen aantrekkelijker te maken. Concreet willen de meerderheidspartijen dat gemeentebesturen de belasting die inwoners betalen op hun huis of appartement, in bepaalde wijken kunnen verlagen. Dat kan enkele honderden euro’s schelen.

Directeur bestuur Jan Leroy van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wijst erop dat een gelijkaardig voorstel enkele jaren geleden op ernstige kritiek is gebotst van de Raad Van State. Hij vraagt zich bovendien af of de maatregel wel zal volstaan. ‘Zal iemand verhuizen voor een paar honderd euro? Onderzoek bij centrumsteden heeft uitgewezen dat het wellicht onvoldoende zal zijn.’

‘Een bijkomend probleem kan het gelijkheidsbeginsel zijn’, aldus nog Leroy. ‘Stel je voor dat de ene buur nog net in het centrum valt en de andere niet. Die laatste zal dat niet leuk vinden en zal misschien naar de rechtbank trekken. Toch zal men ergens de zones moeten afbakenen.’

Tot slot benadrukt Leroy dat de betrokken opbrengsten voor de steden en gemeenten jaarlijks goed zijn voor circa 2,3 miljard euro. ‘De inning door de Vlaamse overheid verloopt nu grotendeels digitaal. Als men verschillende tarieven gaat hanteren, moet men zorgen dat het proces gestroomlijnd blijft. Daar mag niets verkeerd mee lopen.’

‘Men moet goed nadenken of dit het juiste instrument is om het gewenste doel te bereiken’, besluit Leroy. ‘Eigenlijk is een veel grondigere herziening nodig, waarbij men afstapt van het verouderde kadaster.’

‘Foute aanpak’

De Leuvense schepen Carl Devlies (CD&V) is niet gewonnen voor het plan van de Vlaamse meerderheidspartijen om steden en gemeenten per wijk te laten variëren in de belastingen op huizen. ‘Dat is de foute aanpak’, zegt hij.

Devlies lanceert een ander voorstel: laat steden de belasting op de eerste woning, de gezinswoning, verlagen én voorzie de mogelijkheid om een tijdelijke vrijstelling te geven aan jongeren die hun eerste woonst kopen.