Oplossing op komst voor fiscale nadelen van co-ouderschap
Foto: GPD

De Vlaamse partijen werken aan een oplossing voor de fiscale benadeling van co-ouders. SP.A diende dinsdag een voorstel van decreet in, dat niet werd gestemd omdat er naar een consensus over alle partijen heen zal worden gezocht.

Ex-partners die om beurt voor de kinderen zorgen, worden niet op een gelijke manier behandeld bij de toekenning van sociale en fiscale voordelen. Zo gaat de korting op de onroerende voorheffing of de waterfactuur integraal naar de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn. De andere krijgt niets.

SP.A kwam vorig jaar met een voorstel om dat te verhelpen. De partij wil het mogelijk maken de korting via een eenvoudige melding aan de watermaatschappij of de belastingdienst over beide ouders te verdelen. Een dubbele domiciliëring zou dan niet nodig zijn.

Begin januari werkte meerderheidspartij CD&V haar eigen oplossing uit. Als er sprake is van een gelijkmatige huisvesting van het kind en als de belanghebbenden dat kunnen aantonen, zou het voordeel worden gesplitst. Ouders kunnen echter nog steeds eigen afspraken maken. Een automatische verdeling zou er volgens CD&V enkel komen als de ex-partners geen afspraken willen of kunnen maken.

De Vlaamse partijen zullen nu een voorstel van decreet zoeken waar iedereen zich in kan vinden. ‘Het is belangrijk dat we daarbij naar een vereenvoudiging gaan, een transparanter regeling’, vindt Matthias Diependaele, fractieleider van N-VA. ‘Bij vorige hervormingen, zoals die van de registratierechten, was dat steeds het uitgangspunt. We zullen nu eerst grondig overleggen met de Vlaamse belastingdienst, want deze regeling is wellicht niet evident.’