zaterdag 27 januari 2018 - Columns
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook gplus nextprevshare twitter video

COLUMN

De migrant als Waal

Het opiniestuk van N-VA-voor­zitter Bart De Wever dat deze week in De Morgen verscheen, zal hem lang achtervolgen. Niet wegens de aanmatigende toon waarmee hij de linkerzijde sommeert om sofort tussen open grenzen en de welvaartsstaat te kiezen, wel omdat de lezer een boeiende inkijk krijgt in de ongerijmdheden en de banaliteit van het weveriaanse intellectueel gesjacher. De tekst grossiert in zoveel halve en hele onwaarheden dat je alleen kunt concluderen dat naar waarheid zoeken de laatste zorg van de schrijver is. Dit is onversneden propaganda die de achterban van de leugen moet overtuigen dat de migrant, en bij uitbreiding de collaborerende linkerzijde, de grootste bedreiging voor zijn pen­sioen, ziekteverzekering en werkloosheidsuitkering vormt. De migrant als de opdringerige en bedreigende andere en de links-mens als zijn obscure medeplichtige.