Uitgewezen Afghaan mag langer in België blijven voor geboorte kind
Het gesloten opvangcentrum in Vottem.

De 18-jarige Afghaan die het land moest verlaten, mag een maand langer blijven om de geboorte van zijn kind mee te maken. Volgens zijn advocate Sylvie Micolt is hij voorlopig vrijgesteld van een gedwongen terugkeer.

Zijn vrouw, de 22-jarige Nadra Ahmadi, bevalt begin februari van hun eerste kindje. Omdat Ahmad Milad Fazli het land normaal gezien op 15 januari moest verlaten, dreigde hij de geboorte te missen. Maar nu mag hij een maand langer op het grondgebied blijven, zegt Sylvie Micholt.Hij mag ook de gesloten instelling waar hij sinds oktober verblijft, verlaten. Zo kan hij de geboorte toch meemaken.

Gezinshereniging

De terugkeer van Fazli naar Afghanistan is slechts tijdelijk. Dat staat zwart op wit in het uitwijzingsbevel van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Want door het religieuze huwelijk dat hij vorig jaar met Ahmadi afsloot, en het kind dat op komst is, voldoet Fazli aan elke voorwaarde om aanspraak te maken op gezinshereniging – en zo ook op een verblijfsvergunning.

Maar om die te kunnen krijgen, ‘dient de betrokkene zich te beroepen op de geijkte procedure’, luidt het in het uitwijzingsbevel. Met andere woorden: zijn aanvraag tot gezinshereniging moet hij indienen op de Belgische ambassade in het land van herkomst. Die ligt niet in Kaboel, maar wel in Islamabad in buurland Pakistan.

Fazli vluchtte in 2015 naar ons land. In oktober van dat jaar werd zijn asielaanvraag (ook in beroep) afgewezen. Sindsdien is hij onwettig in België. Hij gaf geen gevolg aan drie bevelen om het grondgebied te verlaten, waarna hij in oktober naar het gesloten centrum in Vottem werd gebracht.

Nadra Ahamdi is erkend als vluchteling in ons land.