Wouter De Vriendt: 'Nieuw wetsontwerp viseert mensen die tweede Calais vermijden'
Vrijwilligers verhinderden zondag een razzia van de politie. Foto: Kristof Vadino

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken bespreekt vandaag een wetsontwerp van de regering dat ‘woonstbetredingen’ bij sans-papiers moet regelen. ‘Dit is een heksenjacht’, reageert Wouter De Vriendt, kamerlid van Groen. ‘Men creëert een wettelijke basis’, reageert minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Momenteel is er veel onduidelijkheid over wat al dan niet mag. Het is juridisch niet mogelijk voor de politie om zonder toestemming van een rechter de woning van een sans-papiers te betreden.

Met de herziening van de wet zal de politie de mensen zonder papieren niet alleen in hun eigen woning, maar ook in de woning ‘van een derde’ kunnen oppakken.

Wouter De Vriendt is het niet eens met deze aanpassing. ‘Dit is een heksenjacht, men viseert hier net de mensen die ervoor zorgen dat Brussel geen tweede Calais wordt.’ Volgens De Vriendt moet de overheid optreden en de migranten zelf opvangen. ‘De staat moet informatie geven over asielaanvragen. Als ze dan nog weigeren, moeten ze worden weggestuurd.’

Minister Geens is het niet eens met De Vriendt. ‘Dit gaat niet over mensen in het Maximiliaanpark, maar over personen die een bevel tot uitdrijving hebben gekregen. Men geeft hier slechts een wettelijke basis voor iets dat in de praktijk ook al gebeurde.’ De woonstbetreding kan alleen wanneer een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd, de vreemdeling daar niet aan tegemoet is gekomen en zich nadien niet heeft aangemeld bij de lokale politie.

Volgens Geens beschikken de sociale inspectie en de fiscus al over een gelijkaardig recht. ‘Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen voor de uitdrijving van vreemdelingen.’ 

‘Naïviteit is grenzeloos’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verwijt de groenen 'grenzeloze naïviteit'. ‘Er is al heel lang discussie of de politie binnen mag of niet. De naïviteit van Groen is grenzeloos. Dit gaat over mensen die aan het einde van de procedure zijn’.’