Verdediging 'diaken des doods' betwist ‘actieve euthanasie’ niet
Foto: Foto Kurt

In Brugge is het assisenproces begonnen tegen Ivo Poppe (61). De Wevelgemse diaken wordt beschuldigd van minstens tien moorden.

De voormalige diaken en verpleger gaf de moord op vier familieleden toe. Over andere slachtoffers blijft hij vaag. Naar eigen zeggen wilde hij hen uit hun lijden verlossen.

De openbaar aanklager heeft de akte van beschuldiging voorgelezen. Die is ervan overtuigd dat de diaken tussen 1978 en 2011 minstens tien bejaarden liet inslapen in het Sint-Jorisziekenhuis in Menen, onder wie ook zijn moeder en schoon­vader.

Poppe heeft dat ook bekend in een van zijn eerste verhoren. Vlak na zijn aanhouding zei hij aan de onderzoeksrechter dat hij per weekend soms de hand had in drie overlijdens. Later kwam hij daarop terug. De afgelopen drie jaar probeerden speurders de slachtoffers een naam te geven. Uiteindelijk konden slechts zes slachtoffers geïdentificeerd worden.

Tijdgeest

Op het proces heeft de verdediging van de beschuldigde al kort de jury toegesproken. Ze stelt dat Poppe zijn volledige medewerking heeft geleverd aan het onderzoek. ‘Maar u mag niet vergeten dat sommige feiten dateren van 20 à 25 jaar geleden. De tijdgeest en de situatie in de ziekenhuizen was niet hetzelfde als nu het geval is.’

De advocate An Govers nuanceerde ook de kruisjes die in zijn agenda naast de namen van overleden mensen stonden. ‘Dat is geen palmares, maar enkel een vermelding van sterfgevallen in zijn omgeving, in het ziekenhuis, in de parochie en zelfs van bekende personen zoals koning Boudewijn en Toon Hermans.’

Straf

In eerste instantie maakte Poppe wel zelf een lijst met sterfgevallen waar hij wellicht de hand in had. De verdediging legde uit dat die lijst niet kon kloppen, onder andere omdat de familie bij het overlijden aanwezig bleek. Voor de moord op Marguérite Blondeel kan Poppe volgens zijn advocaten bijvoorbeeld niet verantwoordelijk zijn.

Ten slotte vroeg meester Govers aan de juryleden om zich niet te laten leiden door krantenartikels over de zaak. ‘Hij geeft wel effectief toe dat hij diverse mensen in de laatste fase van hun leven actief heeft geëuthanaseerd. Daarvoor moet hij gestraft worden. Welke straf is voor later.’