De Antwerpse burgmeester Bart De Wever (N-VA) vindt dat er sprake is van een feitelijke apartheid in Antwerpen. Dat zei hij bij de start van de ‘burgemeestersmarathon’ van Radio 2.

Tijdens het interview ging De Wever in op het migratie- en inburgeringsbeleid in zijn stad.

‘Groepen die echt naast elkaar leven, die nauwelijks huwelijken met elkaar aangaan, die niet naar elkaars feestjes gaan, die wel in vrede samenleven, maar eigenlijk in apartheid. Dat moet je proberen te doorbreken, maar dat is geen eenvoudige zaak.’

Dat komt volgens hem tot uiting in bijvoorbeeld de cultuurparticipatie en publieke evenementen in de stad. 'Er zijn evenementen die bijna 100 procent blank zijn, zoals de 'Warmathon'. Blijkbaar maken allochtone jongeren de connectie niet. Mensen leven echt in kokers en voelen zich niet voldoende verbonden.'

De Wever wijst met de vinger naar het beleid van vroeger. ‘Op dat vlak heeft men vele jaren niet het juiste beleid gevoerd. Niet het juiste migratiebeleid gevoerd, geen inburgeringsbeleid gevoerd. Dat proberen wij nu terug te remediëren. Dat zal een werk van lange adem zijn.’

Voor hem moeten de waarden van de Verlichting 'een kompas' zijn.

Jinnih Beels, die in Antwerpen als onafhankelijke kandidaat opkomt bij de SP.A, vindt dat De Wever met zijn beleid de problematiek mee in de hand heeft gewerkt. 'Het huidige beleid heft zelf mee in de hand gewerkt dat we naast elkaar leven. Uitspraken over Borgerhout, weigeren om jongeren te woord te staan, stigmatiseren van gemeenschappen. Eerst een inclusief beleid voeren, dan participatie verwachten.'

Bij Radio 2 komen de hele week in totaal 280 Vlaamse burgemeesters op bezoek voor een interview. De provincie Antwerpen bijt vandaag de spits af.