Francken: ‘Aantal regularisatieaanvragen op recordlaagte’
Theo Francken Foto: Photo News

In december vorig jaar dienden 124 vreemdelingen een aanvraag voor een humanitaire regularisatie in. Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is dit het laagste maandcijfer in decennia, en was ook het jaarcijfer voor 2017 lager dan ooit.

Francken wijt de laagterecords aan het feit dat migranten, uitgezonderd kinderen, nu 350 euro per persoon moeten betalen voor hun aanvraag. Dat er geen collectieve regularisatie komt, speelt ook mee.

In heel 2017 waren er 2.549 regularisatieaanvragen om humanitaire redenen. Om de achterstand in te halen werden er meer beslissingen genomen in 2017, stelt Francken. ‘Méér mensen werden geregulariseerd: van 941 mensen in 2016 naar 1.443 in 2017 (+54 procent). Van 3.782 mensen werd de regularisatieaanvraag geweigerd in 2016, van 5.153 in 2017 (+36 procent)’, schrijft hij.