Trump legt bal in kamp van Democraten om ‘shutdown’ tegen te gaan
Foto: Photo News

In de Verenigde Staten moet de Senaat voor vrijdag middernacht stemmen over een wetsontwerp voor een tijdelijke begroting, waarmee een ‘shutdown’ van de overheid vermeden kan worden. Het voorstel werd al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar het is onzeker of het ook een stemming zal overleven in de Senaat, waar de Republikeinen slechts één zetel op overschot hebben.

Donderdag keurde het Huis van Afgevaardigden met 230 stemmen tegen 197 een wet goed die de tijdelijke financiering van de federale staat voorziet tot 16 februari. Om een ‘shutdown’ te vermijden, moet de wet moet voor middernacht - zaterdag 06.00 uur Belgische tijd - door 60 van de 100 senatoren goedgekeurd worden, terwijl de Republikeinen in de Senaat slechts één zetel op overschot hebben.

In het wetsontwerp staat, behalve een overbrugging van de financiering van de staat tot 16 februari, ook een voortzetting van CHIP (het ziekteverzekeringsprogramma voor kinderen, red.) voor een periode van zes jaar, en de schrapping van enkele taksen op Obamacare. Met die extra maatregelen hoopten de Republikeinen de Democraten voor zich te winnen.

Gevoelig

Het wetsontwerp ligt zeer gevoelig aan Democratische kant. De Democraten willen in ruil voor hun steun beschermingsmaatregelen voor de zogenaamde ‘Dreamers’, die het risico lopen om gedeporteerd te worden, tenzij Trump strengere migratiewetten mag invoeren en een budget van 18 miljard dollar krijgt voor een muur aan de Mexicaanse grens.

President Trump legde de verantwoordelijkheid vrijdag bij de Democraten. ‘De wet rond de financiering van de overheid is vorige nacht door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Nu hebben we de Democraten nodig om de wet door de Senaat te jagen, maar zij willen illegale immigratie en zwakke grenzen. Komt er een “shutdown”? We hebben in 2018 meer Republikeinse overwinningen nodig’, tweette hij vrijdagochtend (plaatselijke tijd).

Volgens Politico hebben verschillende Republikeinen al verklaard dat ze tegen de wet zouden stemmen, omdat een nieuwe tijdelijke financiering het leger zou schaden. Daardoor wordt het zeer moeilijk om een gekwalificeerde meerderheid van 60 stemmen te halen. Indien die grens niet wordt overschreden, kunnen de Democraten de wet nog tegenhouden door te filibusteren.

Wat als...?

Mocht het tot een ‘shutdown’ komen, dan worden de meeste overheidsdiensten bevroren, buiten die diensten die als ‘essentieel’ worden beschouwd, zoals Homeland Security of de FBI. Tijdens een ‘shutdown’ wordt 40 procent van de federale ambtenaren op onbetaald verlof gestuurd, wat neerkomt op 1 miljoen werknemers.

Volgens een studie van analisten van S&P Global zou een shutdown de VS 6,5 miljard dollar (5,3 miljard euro, red.) per week kosten. ‘Een bevriezing van de uitgaven van de overheid betekent dat er geen lonen uitbetaald kunnen worden, private bedrijven inkomsten verliezen, winkels minder verkopen en dat er minder belastinginkomsten zijn voor Uncle Sam’, klinkt het in het rapport. ‘Dit alles betekent minder economische activiteit en minder jobs.’

12 keer

Sinds 1981 was er in de VS 12 keer sprake van een ‘shutdown’. De langste was die onder president Bill Clinton in 1995 en 1996, die 21 dagen duurde. Toen eiste de toenmalige voorzitter van het Huis, Newt Gingrich, zware besparingen op overheidsprogramma’s. De meest recente shutdown dateert uit 2013, toen de Republikeinen zonder succes Obamacare probeerden te kelderen. In 2017 werden door tijdelijke financieringswetten drie ‘shutdowns’ vermeden.