Nederland verbiedt internationale adopties voorlopig niet
Foto: REUTERS

De Nederlandse Tweede Kamer heeft besloten om een kritisch advies over internationale adoptie niet te volgen. Wel moet de bevoegde minister beter onderzoeken hoe mistoestanden voorkomen kunnen worden.

Sinds de jaren vijftig hebben tienduizenden adoptiekinderen hun weg gevonden naar Nederlandse ouders. Maar daar gaat te veel bij mis, vinden de Nederlandse Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en twintig andere organisaties die de belangen van geadopteerden behartigen. En dus klonk het eind 2016 al dat het maar eens gedaan moest zijn met internationale adopties. De toenmalige bevoegde staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) legde dat advies evenwel naast zich neer.

In maart 2017 trok Nederland naar de stembus en begin oktober werd de regering-Rutte III gevormd. Intussen waren er echter opnieuw verschillende verhalen opgedoken van wantoestanden bij adopties. Zo toonde het programma Nieuwsuur in de zomer van 2017 een reportage over wat er in de jaren 70 en 80 allemaal verkeerd ging bij adopties uit Bangladesh - kinderen die bijvoorbeeld zonder het medeweten van hun ouders naar Nederland gebracht werden - en bracht Zembla, een onderzoeksprogramma van VARA, zogenaamde ‘babyfarms’ in Sri Lanka aan het licht, waar vrouwen zwanger werden gemaakt om aan de vraag naar adoptiekinderen te kunnen voldoen.

Druk opvoeren

Eind december beschreef Anouk Eigenraam, die als tweejarig kind vanuit Zuid-Korea overkwam naar Nederland en intussen bij NRC als journalist aan de slag is, haar persoonlijk relaas. Ook daaruit bleek dat op grote schaal vanalles misgaat bij internationale adoptie. Redenen genoeg dus om de kwestie en het advies van de RSJ nog eens op de politieke agenda te plaatsen.

Internationale adoptie is intussen de bevoegdheid van de minister voor Rechtsbescherming, Justitie en Veiligheid Sander Dekker (VVD). De minister werd er donderdag in de Tweede Kamer onder meer door CDA, D66 en PvdA over aan de tand gevoeld. De eindconclusie bleef uiteindelijk wel dat er geen verbod komt op internationale adopties. Dekker beloofde wel uit te zoeken hoe Nederland de druk kan opvoeren op landen van herkomst om jeugdzorg er te verbeteren, en te bestuderen hoe misverstanden bij adoptie kunnen voorkomen worden. Naarnaast beloofde Dekker in gesprek te gaan met belangenorganisaties om te onderzoeken hoe en waar ‘afstandsmoeders’ onder druk gezet zijn om afstand te doen van hun kind.