In één jaar 297 gsm’s teruggevonden in gevangenissen
Foto: VUM
In onze gevangenissen zijn vorig jaar 297 gsm-toestellen ontdekt die waren binnengesmokkeld. Gemiddeld is dat één gsm per 35 gedetineerden, bericht De Tijd vrijdag.

Vorige week raakte bekend dat in parlementaire antwoorden van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gevoelige info was weggelaten over de aanpak van terroristen en geradicaliseerden in onze gevangenissen. Gelekte nota’s van de Staatsveiligheid en het gevangeniswezen onthulden dat ook terroristen en geradicaliseerde gedetineerden al gsm-toestellen te pakken kregen.

Op vraag van Koen Metsu (N-VA), voorzitter van de Kamercommissie Terrorismebestrijding, meldt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat vorig jaar in de Belgische gevangenissen 297 gsm’s zijn teruggevonden. Geens benadrukt dat vorig jaar geen enkele gsm is ontdekt in de zwaarbeveiligde DeRadex-afdelingen. Die worden gebruikt voor de gevaarlijkste terroristen. Toch is zelfs in die zwaarbeveiligde afdelingen, sinds hun oprichting in 2016, al één gsm ontdekt.

Maar in die DeRadex-afdelingen zitten amper 22 gedetineerden, schrijft De Tijd. Terwijl er wel 447 terroristen en geradicaliseerden in onze gevangenissen zitten, gaf Geens mee.

Ter vergelijking: in 2016 werden 313 gsm's aangetroffen, in 2015 waren het er 197. Die stijging werd toen toegeschreven aan het toegenomen aantal sweepings.