Koning Filip wil iedereen laten profiteren van economische groei
Foto: Photo News

Tijdens zijn jaarlijkse toespraak voor de 'gestelde lichamen', zeg maar de autoriteiten in ons land, pleitte koning Filip voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

De koning stelt vast dat België blijk geeft van stabiliteit en standvastigheid. ‘Dat is een belangrijke troef in een onzekere wereld’, aldus de vorst, die weliswaar opmerkte dat stabiliteit en immobilisme niet hetzelfde zijn. ‘We zijn tegelijk dynamisch en wendbaar, zowel op het economische, maatschappelijke als op het politieke vlak’.

Arbeidsmarkt

Meteen maakte koning Filip de sprong naar de sterkere economische groei in Europa en België. In die omstandigheden ‘is het van wezenlijk belang dat niemand zich in de steek gelaten voelt'. 'We blijven eraan hechten dat eenieder, op billijke wijze, de vruchten kan plukken van deze opleving’.

Daarbij verdient een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor de koning bijzondere aandacht. ‘Het is onze plicht alle betrokkenen - de bedrijfswereld, het onderwijs en de werkzoekenden - te helpen deze uitdaging samen op te nemen. Dit gaat ons allemaal aan’, luidde het.

Ook in zijn toespraak stond premier Charles Michel stil bij de resultaten op de arbeidsmarkt. Hij verwees naar de 170.000 mensen die een job hebben gevonden, maar waarschuwde dat de cijfers ook een keerzijde hebben. ‘De krapte op de arbeidsmarkt is een uitdaging voor alle regeringen. Het aantal vacatures is nog nooit zo hoog geweest. En dus moeten we inzetten op de juiste job voor de juiste werkzoekende’, aldus de eerste minister.

Diversiteit en verkiezingen

De koning stond ook stil bij onze diverse samenleving. ‘Wanneer we de harmonie in de maatschappij bevorderen, dragen we bij tot haar stabiliteit’, stelde de vorst. Hij verwees naar het ‘rijk verenigingsleven’ en naar de spontane zoektocht naar oplossingen door landgenoten wanneer het nodig is.

De koning blikte ook vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober en naar de parlementsverkiezingen een half jaar later. ‘Dit zijn natuurlijk belangrijke gebeurtenissen in het leven van ons land. Maar de democratie leeft niet alleen op en voor die momenten’, zei koning Filip.

Koning Filip wil iedereen laten profiteren van economische groei
Foto: Photo News