Griep rukt voort op in het land
Koorts kan een aanwijzing van griep zijn. Foto: IMAGEGLOBE

Officieel kunnen we nog net niet van een griepepidemie spreken, maar het scheelt niet veel meer.

In de tweede week van januari hebben 160 Belgen per 100.000 hun huisarts opgezocht met griepachtige klachten. De epidemische drempel van 141 raadplegingen op 100.000 is daarmee overschreden. Maar van een echte epidemie spreken we pas als dit twee weken op rij gebeurt. Het is dus afwachten hoe het verder evolueert, zegt het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV).

Ook het aantal raadplegingen bij een huisarts voor andere luchtweginfecties blijft toenemen, vooral onder 15- tot 64-jarigen.

Het WIV maant iedereen aan om hygiënische maatregelen in acht te nemen om de verdere verspreiding te helpen intomen.

Het advies:

- was goed en vaak uw handen met water en zeep

- hoest bij voorkeur in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg, of hoest anders tegen uw arm - zeker niet in uw handen

- wie zich grieperig voelt, zoekt het best zo snel mogelijk een arts op en blijft voor de rest beter thuis.

Risicopersonen die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen met hun huisarts overleggen of een vaccinatie nu nog aangewezen is. Het WIV denkt hierbij aan 65-plussers, mensen met een chronische ziekte, verzorgend personeel en zwangere vrouwen vanaf het tweede trimester van hun zwangerschap.