Verruimde minnelijke schikking bracht al half miljard op
Delmulle Foto: belga
De verruimde minnelijke schikking heeft sinds haar creatie in 2011 al 487.958.983 euro in de schatkist doen terechtkomen.

Dat blijkt uit cijfers die de Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle onlangs heeft voorgesteld in de kamercommissie Justitie. Delmulle noemde de verruimde minnelijke schikking tegenover de commissie ‘een waar succes’.

In de commissie Justitie wordt dezer dagen gedebatteerd over het voortbestaan van de afkoopwet.  Die wet maakt het verdachten van financiële misdrijven sinds 2011 mogelijk hun vervolging af te kopen. De afkoopwet is omstreden omdat sommigen haar beschouwen als een vorm van klassejustitie. 

Er kwam bovendien een kink in de kabel toen het Grondwettelijk Hof in juni 2016 oordeelde dat de wet het gelijkheidsbeginsel schond, omdat er geen rechterlijke controle bestond op het afsluiten van de schikking. Het was tot op dat moment het openbaar ministerie dat de schikking onderhandelde en goedkeurde, zonder dat daar een rechter aan te pas kwam. Volgens het Hof kan dat niet. Daarom moet er gesleuteld worden aan de wet. 

Het openbaar ministerie blijft ook vandaag voorstander van de schikking, blijkt uit een verslag dat de Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle gaf aan de commissie.

988 minnelijke schikkingen

Uit een rondvraag bij de verschillende parketten bleek volgens Delmulle dat tussen april 2011 en december 2017 988 verruimde minnelijke schikkingen werden betaald voor een bedrag van in totaal 488 miljoen euro.

Tussen 2011 en 2016 stelde het openbaar ministerie 1.006  verruimde minnelijke schikkingen voor een totaal bedrag van 102 miljoen euro. Daarvan werden er 952 betaald voor een bedrag van 100 miljoen euro. Daarnaast kregen ook de fiscus en de sociale zekerheid nog eens respectievelijk 323 miljoen euro en 137.000 euro terug na het afsluiten van de schikking. De verdachten betaalden ook nog hun vermogensvoordelen terug. In totaal leverden de schikkingen tussen 2011 en 2016 464 miljoen euro op.

Tussen 1 januari en 11 december 2017 werden nog eens 41 verruimde minnelijke schikkingen voorgesteld. Een aantal parketten bleef immers doorgaan met het afsluiten van schikkingen ondanks de bezwaren van het Grondwettelijk Hof. 36 daarvan werden betaald. Die brachten in totaal nog eens 24 miljoen euro in kas.

De cijfers tussen 2011 en 2016 zijn volgens Delmulle allicht niet volledig accuraat, bij gebrek aan een adequaat systeem om statistieken te maken. De cijfers zijn het resultaat van een rondvraag bij de parketten.