Kamercommissie stemt in met effectentaks
Commissievoorzitter Eric Van Rompuy (CD&V) feliciteerde zijn fractiegenoten met een kwinkslag voor ‘de trofee’ die ze hadden binnengehaald. Foto: Photo News

De Kamercommissie Financiën keurde in tweede lezing de invoering van een heffing op effectenrekeningen goed. De meerderheidspartijen stemden voor, terwijl de oppositiepartijen PS, SP.A en Ecolo-Groen zich onthielden en het CDH tegenstemde.

De effectentaks was als deel van het zomerakkoordpolitiek gekoppeld aan de verlaging van de vennootschapsbelasting en de mogelijkheid om 500 euro per maand onbelast bij te klussen. Het lagere vennootschapsbelasting kreeg voor het kerstreces al groen licht, maar de effectentaks en het onbelast bijverdienen werden over de verlofperiode getild.

De stemming in de Kamercommissie was dinsdagmorgen nog slechts een detail. Na de goedkeuring feliciteerde commissievoorzitter Eric Van Rompuy (CD&V) zijn fractiegenoten met een kwinkslag voor ‘de trofee’ die ze hadden ‘binnengehaald’.

De effectentaks - een taks van 0,15 procent op effectenrekeningen boven de 500.000 euro - wordt gezien als het antwoord op de vraag van CD&V naar meer fiscale rechtvaardigheid. De christendemocraten vroegen een meerwaardebelasting, maar dat stootte op een veto bij N-VA en Open VLD.

Opvallend was de tegenstem van het cdH. 'Dit ontwerp vertaalt een volledige ommekeer. Het is geen taks op de inkomsten uit kapitaal, maar op het kapitaal zelf. Dit is een vals voorwendsel dat niemand op zich wil nemen, zelfs de minister niet', stelde Benoît Dispa. 'De discriminaties spreken voor zich en de Raad van State heeft ze ook aangeduid. We dreigen op een eersteklas begrafenis af te stevenen.'
 

Na de middag staat het luik over onbelast bijverdienen, dat Open VLD nauw aan het hart ligt, op de agenda van de commissie Sociale Zaken.

Nadien moeten beide maatregelen nog het akkoord krijgen van de plenaire Kamer. In het geval van het onbelast bijverdienen is het afwachten of het parlement van de Franstalige Brusselaars (Cocof) geen belangenconflict inroept. Dat zou de bespreking van dat luik met zestig dagen stilleggen.