Wat u moet weten over het Duitse akkoord
Foto: Reuters

Na 24 uur onderhandelen hebben de Duitse christen- en sociaaldemocraten een basis gevonden om voort te onderhandelen over een coalitieregering. Wat beloven ze?

De inhoud van het akkoord - dat al 28 pagina’s omvat - begint met mondjesmaat bekend te geraken. Maar stilaan tekent zich een aantal hoofdlijnen af.

Meer investeringen dan lastenverlagingen

Eén ...