Het Antwerpse Integriteitsbureau verwerpt de klacht van Groen over het Antwerpse stadsbestuur na de aanwezigheid van tal van schepenen op een verjaardagsfeestje van projectontwikkelaar Erik Van der Paal.

In het Antwerpse sterrenrestaurant ’t Fornuis gaf Van der Paal half oktober een feestje voor zijn 45ste verjaardag. Heel wat kopstukken uit het stadsbestuur waren daarbij, van burgemeester Bart De Wever (N-VA) tot afscheidnemend schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). Ook CD&V-schepenen Caroline Bastiaens en Marc Van Peel maakten hun opwachting.

De bal ging aan het rollen door gefilmde opnames van de nieuwssite Apache aan de ingang van het restaurant. Oppositiepartij Groen was verbijsterd en noemde Van der Paal een van de belangrijkste lobbyisten van projectontwikkelaar Land Invest Group.

Volgens Groen wekte het bezoek van de verschillende schepenen de schijn van belangenvermenging. De partij diende daarom een klacht in bij het Antwerpse Integriteitsbureau. Dat verwerpt die klacht nu unaniem. De klacht zal dus ook niet doorgegeven worden aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

Twee aanbevelingen

'Ze hebben noch het gemeentedecreet, noch de eigen gedragscode geschonden', oordeelt het bureau. 'Een meerderheid binnen het integriteitsbureau is van oordeel dat die schijn van partijdigheid op zich geen schending van de gedragscode is', zegt woordvoerster Annemie Breëns.

Het integriteitsbureau stelt wel dat de gedragscode te vaag is over de 'schijn van partijdigheid' die contacten met de privésector kunnen creëren. Het doet aanbevelingen om daar iets aan te veranderen. 'Over de passage waarin staat dat ze er alles aan moeten doen om die schijn te voorkomen, vindt een meerderheid dan weer dat die onvoldoende gekaderd is en er te weinig instrumenten zijn voor de collegeleden om dat aan te tonen', aldus Breëns. 

Het integriteitsbureau formuleert daarom twee aanbevelingen aan het stadsbestuur. 'Ten eerste vragen we de gedragscode te herbekijken en die passage veel beter te omschrijven', zegt Breëns. 'Ten tweede vragen we extra instrumenten voor transparantie, zoals bijvoorbeeld een 'transparency register' dat ook al in de Verenigde Staten en Europa bestaat: collegeleden lijsten daarin hun contacten met de privésector op. Daar kan ook aan toegevoegd worden wat het doel was van een contact en achteraf een evaluatie van wat het heeft opgeleverd.'

De Wever: 'Belang van sereniteit in debat inzien'

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) 'respecteert' de beslissing.  'Het bureau heeft ook waardevolle aanbevelingen gedaan om de gedragscode, zoals die door het vroegere bestuur werd ingevoerd, omvattender te omschrijven', zegt hij. 'We gaan deze nu grondig bestuderen.'

'We gaan er met deze uitspraak ook van uit dat alle partijen het belang inzien van sereniteit in het politieke debat en dat respecteren', besluit hij.

De Antwerpse partij Samen is blij met de oproep tot meer transparantie. 'Onze klacht is er gekomen om meer openheid en transparantie te krijgen in de relaties die het stadsbestuur onderhoudt met de privé. Dat is een goede zaak. We roepen het Antwerpse stadsbestuur op om deze aanbevelingen ter harte te nemen en er snel werk van te maken', reageert Joris Giebens van Samen.