Amsterdam legt strengere regels op aan Airbnb
Foto: mye

Amsterdammers die hun woning verhuren via platforms zoals Airbnb, zullen dat vanaf 2019 maar dertig dagen per jaar meer mogen doen. Nu is dat nog zestig dagen. De verstrenging moet ‘de negatieve invloed van vakantieverhuur beperken’.

Er is al langer protest in de Nederlandse hoofdstad tegen Airbnb. Met het toenemende succes van het platform, neemt bijvoorbeeld de toeristische drukte toe in de residentiële wijken en zijn er minder woningen beschikbaar voor de inwoners.

‘Ik besef goed dat het verkorten van de termijn niet de oplossing is voor de drukte in de stad. Wel zal deze maatregel de overlast van toeristen in sommige buurten sterk verminderen en wordt het zo steeds onaantrekkelijker om je woning als verdienmodel te gebruiken’, zegt Laurens Ivens van het Amsterdams stadsbestuur.

Volgens Amsterdam is de toeristische verhuur van woningen de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2013 werden circa 4.500 woningen aangeboden, in 2017 waren er dat reeds 22.000.

‘De toeristische verhuur van woningen heeft door deze toename steeds meer ongewenste invloed gehad op verschillende Amsterdamse wijken en buurten’, zegt de stad daarom. De inkrimping beperkt die gevolgen, maar laat inwoners nog toe te verhuren aan toeristen.

De stad wilde al langer de termijn voor vakantieverhuur inkorten. Een recente uitspraak door een rechter heeft nu de nodige rechtszekerheid geboden om de stap te zetten.