Na het Energiepact, het Arbeidspact
Foto: Photo News

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gaat met de werkgeversorganisaties Voka en Unizo praten om een pact af te sluiten tegen de krapte op de arbeidsmarkt.

‘Het is nu wel echt vijf voor twaalf op de arbeidsmarkt. De vele vacatures moeten zo snel mogelijk ingevuld worden.’ Hans Maertens, gedelegeerd-bestuurder van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, trok twee dagen geleden nog aan de noodrem. Het aantal werkzoekenden daalt al meer dan twee jaar aan een stuk en de VDAB ontving het afgelopen jaar een recordaantal vacatures. Steeds meer Vlaamse bedrijven hebben het moeilijk om geschikte krachten te vinden. Bedrijven raken in de problemen met hun bestellingen. Vorige week was er zelfs een bedrijf dat stilviel bij gebrek aan personeel, signaleerde Maertens.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters is onmiddellijk op de alarmkreet ingegaan en heeft de Vlaamse werkgeversorganisaties Voka en Unizo uitgenodigd om een pact af te sluiten tegen de krapte op de arbeidsmarkt. Daarmee wil Muyters ingaan tegen twee oude fenomenen: het opgeven van langdurig werklozen en het diplomafetisjisme.

Muyters stuurt aan op een betere screening van langdurig werklozen. ‘Zij bezitten een pak competenties en talenten die zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt’, vindt Muyters. Hij wil ook dat de VDAB en werkgevers meer rekening houden met competenties. Niet wat iemand ooit heeft gestudeerd, wel wat hij nu kan of nog kan leren, is van belang. Werkplekleren wil Muyters eveneens aanmoedigen en hij wil dat werkgevers meer feedback geven aan de VDAB waarom ze een sollicitant niet hebben aangeworven.

Muyters vraagt alleen de werkgevers aan de onderhandelingstafel, niet de vakbonden, omdat het pact dat hij wil afsluiten alleen engagementen omvat van overheid en werkgevers, niet van werknemers. ‘De vakbonden kunnen hier niets tegen hebben’, klinkt het.