Komen huisvrouwen in aanmerking voor een onbelaste bijverdienste?
Foto: Photo News

Welke regeling geldt voor onbelast bijverdienen voor thuiswerkende ouders, zoals de huisvrouw of huisman?

Kunnen thuiswerkende ouders (huisvrouw of huisman) onbelast bijverdienen onder de nieuwe regeling? Ik vind alleen lijsten van wie hier wel én niet voor in aanmerking komt maar thuiswerkende ouders behoren tot geen enkele categorie.

A.W.

Zoals het er nu uitziet, zullen huisvrouwen en –mannen niet onbelast kunnen bijverdienen onder de nieuwe regeling. Die staat enkel open voor mensen met een eigen sociaal statuut. Het is de bedoeling dat iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) onbelast tot 6.000 euro op jaarbasis zal kunnen bijklussen. Enkel personen die een professionele hoofdactiviteit uitoefenen en die aan dit statuut hun sociale bescherming ontlenen, komen hiervoor in aanmerking. Verder legt de wet ook nog enkele bijkomende voorwaarden en beperkingen op, zoals bijvoorbeeld dat werknemers minstens 4/5de moeten werken.

Let wel op. Dit alles geldt voorlopig onder voorbehoud want de nieuwe regeling is nog niet van kracht. Gezien de vele negatieve reacties, onder meer van de NAR en van de Raad van State, moet ze nog verder besproken worden in het parlement. De regering had te weinig tijd om de nodige contacten te leggen met alle stakeholders (federaties, vrijwilligersorganisaties, enz…) en moet de details nog verder uitklaren. Wijzigingen zijn dus nog altijd mogelijk. In principe geldt de nieuwe regeling vanaf 20 februari.