Windmolens op zee leveren dit jaar stroom aan miljoen huishoudens
Foto: IMAGEGLOBE

Windmolens op de Noordzee hebben het voorbije jaar voldoende elektriciteit geleverd om het gemiddeld stroomverbruik van 800.000 gezinnen te dekken, of 2,7 procent van onze elektriciteitsvraag. In 2018 wordt normaal de kaap van een miljoen huishoudens gehaald.

Volgens de cijfers van het Belgian Offshore Platform, de spreekbuis van de sector, werd door de vier windparken in de Belgische Noordzee het voorbije jaar 2.867 gigawattuur elektriciteit geproduceerd.

In de tweede jaarhelft van 2018 zal Rentel, het vijfde windpark op zee, normaal ook beginnen stroom produceren. Daardoor verwacht de sector dat de productie dit jaar zal oplopen tot 3.600 gigawattuur, of het equivalent van het stroomverbruik van een miljoen gezinnen.

Volgebouwd

Met een geïnstalleerd vermogen van 877 MW en een productie van 2.867 gigawattuur dekten de windturbines op zee het voorbije jaar 2,7 procent van de totale elektriciteitsvraag. Als in 2020 alle geplande negen windparken op de Noordzee draaien, zullen die tien procent van de elektriciteitsvraag dekken. Tegen 2025 kan dat oplopen tot een vijfde van de totale Belgische elektriciteitsvraag, zo klinkt het bij het Belgian Offshore Platform. Dan moeten er wel nieuwe zones vrijgemaakt worden in de Noordzee om parken te bouwen. In 2020 zal de toegelaten zone om windparken te installeren, immers volledig volgebouwd zijn met windmolens.