Alleen SP.A ziet iets in verplicht gekleurde lijsten
Quota voor de verkiezingslijsten zijn nog niet voor meteen. Foto: photo news

Wie écht werk wil maken van een diversiteits- en antiracismebeleid, moet een paardenmiddel bovenhalen: quota. Dat vindt de Antwerpse politicologe Olivia Rutazibwa. Maar om ze in te voeren voor mensen met een migratieachtergrond deinst zelfs de linkerzijde terug. Alleen voor de SP.A ‘kan’ het.

Quota op kieslijsten zijn niet nieuw: voor vrouwen gelden ze al een hele tijd. Ook voor raden van bestuur worden sinds kort genderquota gehanteerd. Ze dienen om ongelijkheid te bestrijden en representatievere ...