Daling allochtone werkloosheid versnelt
Foto: Photo News

De daling van de werkloosheid wordt nu ook duidelijk zichtbaar bij de groep van allochtonen. Dat blijkt uit de Vlaamse werkloosheidscijfers van december.

Het is de 29ste maand op rij dat de werkloosheid in Vlaanderen daalt. Maar het was in die periode vooral de autochtone werkloosheid die zakte. De allochtone werkloosheid nam nauwelijks af, ook al omdat er een stijgende instroom was van allochtone werkzoekenden door de toename van de erkende vluchtelingen.

Sinds deze zomer is er wel een voorzichtige daling merkbaar van de allochtone werkloosheid, en op het einde van 2017 daalde de werkloosheid voor die groep nog uitdrukkelijker. ‘In november en december was er een versnelling van de daling’, klinkt het bij het kabinet van minister van Werk Philippe Muyters. In november bedroeg de daling op jaarbasis 2,4 procent, in december 2,7 procent.

Dat is nog steeds minder dan de autochtone werkloosheid, die vorige maand afnam met 7,2 procent. Maar, zo luidt het bij Muyters, gezien de recente migratiegolf uit Syrië, Irak en Afghanistan is de daling zonder meer goed nieuws. Die vluchtelingen hebben zich massaal ingeschreven bij de VDAB. Zo steeg de categorie ‘andere’ werkzoekenden in december met tien procent. Dat is de categorie waar de erkende vluchtelingen met een leefloon onder vallen.