Niemand wil subsidies voor elektrische auto
Foto: Photo News

Sinds enkele jaren stimuleert de Vlaamse regering de aankoop van elektrische wagens, die nog altijd relatief duur zijn. Maar voorlopig met weinig succes: vorig jaar werd amper een kwart van de subsidiepot van vijf miljoen euro gebruikt. Maar minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) verwacht dit jaar een stijging van de vraag en voegt daarom het overschot bij de pot van dit jaar.

321. Zoveel mensen genoten in 2017 van de zero-emissiepremie, een subsidie die Vlamingen kunnen aanvragen bij de aankoop van een elektrische wagen. Goed voor samen 1,15 miljoen euro, terwijl de Vlaamse regering een subsidiepot van vijf miljoen euro voorzag.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) wil dat er tegen 2020 60.000 elektrische auto’s rondrijden, om zo de vervuiling te doen dalen. Het aandeel van elektrische wagens in de Belgische autoverkoop bedraagt echter minder dan een halve procent - in de eerste negen maanden van 2017 gaat het om 2.043 elektrische wagens.

Ter vergelijking: in Noorwegen, goed voor zo’n vijf miljoen inwoners, waren er dat in dezelfde periode meer dan 23.000. En vergeleken met diezelfde negen maanden van het jaar daarvoor, ligt de groeit van het aantal verkochte elektrische wagens lager dan bij buurlanden als Nederland en Duitsland.

Maar minister Tommelein verwacht beterschap: ‘In de volgende jaren komen er allerlei nieuwe modellen op de markt, ook meer betaalbare’, klinkt het op zijn kabinet. ‘Daarnaast moet de plaatsing van 5.000 extra laadpalen de drempel verlagen om een elektrische wagen aan te kopen.’

Om die dynamiek aan te houden draagt de minister de overblijvende 3,8 miljoen euro van de pot van 2017 over naar het bedrag van dit jaar, dat zo groeit tot 8,8 miljoen euro.

Maar ondanks die overheveling dalen de maximaal uitgereikte subsidies per wagen. In 2017 was die nog 4.000 euro, dit jaar bedraagt ze nog 3.000 euro. In 2019 vermindert die maximale som opnieuw.

Het lage aantal aangevraagde subsidies van 2017 wijt de minister overigens deels aan de gewijzigde aanvraagprocedure. In 2016 moesten kopers de premie aanvragen bij de bestelling, vanaf vorig jaar kregen ze tot drie maanden na de inschrijving van de auto de tijd.