Wat u moet weten over de lage-emissiezone in Brussel
Foto: FRED DEBROCK

Vanaf 1 januari geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lage-emissie­zone (LEZ). De meest vervuilende dieselwagens mogen er niet meer rondtuffen.

De zone wordt stapsgewijs ingevoerd. Vanaf volgende week kunnen dieselvoertuigen zonder Euronorm of met de norm Euro 1 niet meer rondrijden in Brussel.

De jaren nadien worden de normen strenger gemaakt. Vanaf 2019 gelden de beperkingen ook voor benzinevoertuigen zonder Euronorm of met Euro 1, net als voor dieselvoertuigen met Euro 2.

Hoe weet Brussel welke wagens in de LEZ rijden?

Er zijn nu al vijftig intelligente camera’s geïnstalleerd in het hele gewest. Die zijn bedoeld om zware vervuilers die toch nog rondrijden in de zone, te betrappen. Het uiteindelijke netwerk zal uit ongeveer 200 camera’s bestaan.

Wat gebeurt er bij een overtreding?

Wie onterecht in de lage-emissiezone rijdt, krijgt een boete van 350 euro. Elke overtreding wordt bestraft met hetzelfde bedrag. Er is weliswaar een overgangsfase van negen maanden, waarbinnen geen boetes zullen worden opgelegd. De automobilisten worden geverbaliseerd en gewaarschuwd.

Wie een boete krijgt, kan pas drie maanden daarna een nieuwe boete oplopen. Dat moet toelaten de nodige stappen te zetten om van voertuig te veranderen of nieuwe verplaatsingsgewoonten aan te nemen.

Gelden de algemene regels voor alle voertuigen?

Op de uitzonderingen na heeft de reglementering betrekking op personenwagens, bestelwagens tot 3,5 ton (voertuigencategorie N1 op het inschrijvingsbewijs) en bussen en autocars, ongeacht of ze ingeschreven zijn in België of het buitenland.