Uplace op sterven na dood na arrest Raad van State
Foto: ddl
Het Uplace-project lijkt nu helemaal de doodsteek gekregen te hebben. De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het project vernietigd. Daardoor verdwijnt de juridische onderbouw van het project. Uplace zegt bereid te zijn een 'hernieuwde invulling' van het project te overwegen.

Het arrest van de Raad van State legt de schuld bij de Vlaamse overheid. Zo staat er te lezen dat de stedenbouwkundige voorschriften van het bestreden GRUP een toename van de handelsoppervlakte toelaten, vergeleken met een eerder vernietigd GRUP. Maar in de toelichtingsnota werd voorgehouden dat er net sprake was van een vermindering van de handelsoppervlakte.

'Daar de verordende stedenbouwkundige voorschriften van het bestreden GRUP het omgekeerde doen van wat volgens de toelichtingsnota de bedoeling was, blijkt niet dat de plannende overheid zorgvuldig tewerk is gegaan', klinkt het in het arrest. 'De conclusie is dat de plannende overheid de aangevoerde rechtsregels heeft geschonden.' 

Ook het feit dat de visie op het aanleggen van een tramlijn naar Uplace veranderd is, valt slecht. De tramlijn zou nog niet meteen nodig zijn omdat het project kleiner zou worden, was de redenering. Maar dat argument blijkt dus niet te kloppen.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) doet nog geen inhoudelijke uitspraken over het arrest van de Raad van State rond Uplace. Het kabinet wil de uitspraak eerst in detail bekijken.. 

'Light'

Er werd al maanden uitgekeken naar de uitspraak van de Raad van State. Zowel CD&V als Open VLD zegt al jarenlang dat als het GRUP zou komen te vervallen, Uplace voor hen definitief begraven is. Het bestaande project uitvoeren lijkt dan wel volledig van de baan, toch is het definitieve einde nog steeds moeilijk te voorspellen: als de Vlaamse regering het project nog reanimeert, kan er wel een 'light'-versie komen, wat een bemiddelaar van de Vlaamse regering ook had voorgesteld.

Maar ook daartegen is binnen de Vlaamse meerderheid stevige weerstand. Als het van CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel afhangt, moet de Vlaamse regering nu een kruis maken over het Uplace-project in Machelen. 'We hebben altijd gezegd dat het bij de vernietiging door de Raad van State einde verhaal zou zijn', zo zegt Van den Heuvel. Hij maakt uit het arrest op dat er ook van een 'light' versie geen sprake kan zijn.

Open VLD-fractieleider en burgemeester van Mechelen Bart Somers zei eerder al dat zo'n 'light'-versie niets fundamenteel aan het probleem verandert, en blijft daar nu ook bij. 'Een winkelcomplex met de grootte van de binnenstad van Mechelen is niet meer van deze tijd. Het plan staat haaks op de beleidsvisie van de Vlaamse overheid inzake mobiliteit en binnenstedelijke ontwikkelijk'

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) is tevreden, maar vindt dat zijn stad een hoge prijs betaalt voor dit 'definitief njet'. 'Met deze vernietiging vallen we terug op het ruimtelijk structuurplan zoals dat in de jaren 70 werd opgemaakt. Belangrijke projecten zoals de bouw van het nieuwe ziekenhuis, de CAT-site en de reconversie van de oude Renaultsite die al 20 jaar leeg staat, komen hierdoor op de helling.'

Voor SP.A-fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke is de beslissing van de Raad van State de doodsteek. 'Het kreupel paard Uplace is hiermee eindelijk ingeslapen', zegt hij op Twitter. 'Ja toch, Vlaamse regering?' Zijn collega bij Groen Bjorn Rzoska herinnert eraan dat CD&V en Open VLD het project zouden stopzetten na een vernietiging van het GRUP. Hij roept de meerderheid dan ook op 'zich aan hun woord te houden'. 'Dit is over en uit voor een megalomaan project dat nefast is voor gezondheid en stedelijke handelskernen.'

'Constructief opstellen'

Uplace zelf zegt in een reactie dat het arrest 'niet als een verrassing' kwam, en wijst erop dat het gaat om 'technisch-juridische argumenten, en geen inhoudelijke bezwaren. Maar net als Bonte meent Uplace dat de uitspraak de ontwikkeling van het hele gebied dreigt te vertragen. 'Daardoor belanden de langverwachte en broodnodige investeringen terug in de wachtkamer', stelt ceo Jan Van Lancker. 'Er wordt daardoor ook op de pauzeknop gedrukt voor de ontwikkeling van duizenden jobs in de regio, die vandaag kampt met meer dan 16.000 werkzoekenden.'

Om Uplace toch te kunnen bouwen, is het bedrijf bereid heel wat aanpassingen te doen. 'Uplace is bereid een hernieuwde invulling van het project te overwegen, waar nog meer de nadruk ligt op de stedelijke context en het innovatieve evenwicht tussen de verschillende functies, met nog meer dan vroeger een grote rol voor recreatie en cultuur', klinkt het in een persbericht.